ยินต้อนรับสู่เว็บบล็อกของวัดนักบุญมารีอา มักดาเลนา นาโพธิ์

วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2558

เยาวชนวัดนักบุญมารีอา มักดาเลนา นาโพธิ์ 2015

เยาวชนวัดนักบุญมารีอา มักดาเลนา นาโพธิ์ 1 (หลังประชุม)
ใครเป็นใคร ดูเอาเองเด้อ
บรรยากาศการประชุม

วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2557

กิจกรรมยุวธรรมฑูต

 ในช่วงเย็นหลังเลิกเรียน ซิสเตอร์และครูคำสอนพาเด็ก ๆ ทำกิจกรรมยุวธรรมฑูต มีการอบรมเรื่องจิตตารมณ์การเป็นยุวธรรมฑูต "เพื่อนช่วยเพื่อน"
ภาวนา พลีกรรม แพร่ธรรม และแบ่งปัน ช่วยเหลือคนอื่น และมีการซ้อมบทเพลงยุวธรรมฑูต เพลงประท่าทาง เป็นบรรยากาศที่เด็ก ๆ ชอบมาก สนุกสนานแต่มีสาระ น่าจะเป็นบทเรียนบทสอนสำหรับพวกเราทุกคนด้วย
บางวันซิสเตอร์ก็พาเด็ก ๆ ปั่นจักรยานไปในหมู่บ้านเพื่อเยี่ยมผู้สูงอายุ คนป่วย คนพิการ มีการนำสิ่งของไปแจกจ่ายด้วยโดยเฉพาะรูปพระ ถือว่าเป็นภาพที่สวยงามมาก และคอดว่าเด็กจะมีความคุ้นเคยกับการเยี่ยมซึ่งกันและกัน การแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพราะนี่คือการแพร่ธรรมที่เป็นรูปธรรม แล้วท่านหล่ะ วันนี้ท่านรักกันหรือยัง
ขอพระอวยพร

วันอังคารที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2556

กิจกรรมวิถีชุมชนวัด

 ในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมา ที่วัดนักบุญมารีอามักดาเลนา นาโพธิ์ มีการประชุมกลุ่มย่อยวิถีชุมชนวัดที่บ้านนางทองเปรียบ ปานโพธิ์จาร มีสมาชิกมาร่วมประชุมประมาณ 25 คน เป็นที่น่าสังเกตว่ามีเด็กและเยาวชนจำนวนมากมาร่วมในการประชุมครั้งนี้ แม้จะยังไม่มีการแบ่งปันประสบการณ์กันมากนัก แต่ก็มีการเลือกคำหระทับใจได้มากขึ้น และได้มีการเลือกข้อความประจำกลุ่มไว้เป็นข้อคิดคือ "อย่ากลัวเลย"


หลังจากการประชุมแล้วก็มีการกินของว่างร่วมกัน คือทอดแมลง และขนมจีน มีการคุยกันนอกรอบระหว่างชาวบ้านก็เป็นบรรยากาศของการแบ่งปันอีกแบบที่ซื่อ ๆ ง่าย ๆ ตามประสาชาวบ้าน
แม้จะยังอยู่ไกลจากความสำเร็จของการดำเนินงานวิถีชุมชนวัดในรูปแบบที่ควรจะเป็น แต่ความสำเร็จที่พวกเราภาคภูมิใจก็คือ เราได้มีความเป็นพี่เป็นน้องกันมากขึ้น มีส่วนร่วม และช่วยเหลือกันมากขึ้น
ผมว่าสำหรับพวกเราชาวนาโพธิ์ถือว่าสำเร็จแล้ว
ขอพระอวยพร

กิจกรรมเด็กคำสอน

นี่ก็ย่างเข้าเดือนที่ 2 แล้วที่คณะซิสเตอร์จากอารามรักกางเขน ท่าแร่ 3 รูป มาออกค่ายแพร่ธรรมที่วัดนักบุญมารีอา มักดาเลนา นาโพธิ์ ซึงในกิจกรรมหลังประกาหนึ่งของคณะซิสเตอร์ก็คือ การสอนคำสอนเด็กคำสอน ซึ่งที่วัดของพวกเรามีการเรียนการสอนคำสอนทุกเช้าหลังมิสซาประมาณ 06.30 - 07.30 น. มีเด็กคำสอนที่มาเรียนประจำสม่ำเสมอประมาณ 45 - 50 คน และในช่วงนี้อากาศค่อนข้างหนาวก็อาจะทำให้เป็นอุปสรรคกับการเรียนการสอนบ้าง จะเด็กบางส่วนรับศีลมหาสนิทครั้งแรก และรับศีลกำลังในช่วงฉลองวัดที่จะถึงในวันศุกร์ที่ 14 ก.พ.2014 ขอคำภาวนาและเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วย

วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

กิจกรรมประจำวันของวัดนาโพธิ์

สวดสายประคำในครอบครัว โอกาสเดือนแม่พระ 13

เด็กเรียนคำสอนกับสื่อดี ๆ ของคุณพ่อ

รับศีลกล่าวตอนอายุมาก ก็น่ารักไปอีกแบบ

เรียนคำสอน

จัดเทียนเพื่อบริการพี่น้องชาวนาโพธิ์ โอกาสวันระลึกถึงผู้ล่วงลับ 13

สวดสายประคำที่บ้านคุณพ่อเจ้าอาวาส ชาวบ้านมาร่วมประมาณ 100 คน

ล้างบาปเด็ก

พาหนะนำเด็ก ๆ ไปพบพระตอนเช้า (ยังขาดอีกเยอะ ใครมีเยอะก็ช่วยด้วย)

จอดรถเป็นระเบียบมั๊ยครับ

หน้าที่ต่อบิดามารดา (บสร 3:1-16)หน้าที่ต่อบิดามารดา (บสร 3:1-16)

ลูกทั้งหลาย จงฟังข้าพเจ้าซึ่งเป็นบิดาท่านเถิด ถ้าท่านทำเช่นนี้ ท่านจะรอด
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงปรารถนาให้บิดาได้รับเกียรติจากบุตร
ทรงกำหนดให้มารดาได้รับความเคารพจากบุตร
บุตรที่ยำเกรงบิดาก็ชดเชยบาปของตน บุตรที่ให้เกียรติมารดาก็เหมือนสะสมทรัพย์สมบัติไว้
ผู้ที่ยำเกรงบิดาก็มีความสุขจากบุตรของตน เมื่อเขาอธิษฐานภาวนา พระเจ้าก็จะทรงฟังเขา
บุตรที่ให้เกียรติบิดาก็จะอายุยืน บุตรที่เชื่อฟังองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทำให้จะทำให้มารดาชื่นใจ
ผู้ยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าย่อมให้เกียรติแก่บิดา เขารับใช้บิดามารดาเหมือนเจ้านาย

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556